ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΦΡΙΞΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το σκεπτικό του προγράμματος

​Η σεξουαλικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Αφορά το σώμα, το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, την αναπαραγωγή, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Στηρίζεται σε γνώσεις, σε καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης και επικοινωνίας αλλά και στην υιοθέτηση αξιών και στάσεων που προάγουν την υγεία και την ευεξία των ατόμων.

Είναι πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τρόπο συστηματικό, οργανωμένο και κυρίως μέσα από επιστημονικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις τα παραπάνω θέματα καθώς από τη μία μεριά το θέμα της σεξουαλικότητας παρουσιάζεται με διάφορους τρόπους, πολλές φορές όχι αξιόπιστους, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικούς χώρους, από την άλλη κάποιοι γονείς, που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των παιδιών τους και σε θέματα σεξουαλικότητας και σεξουαλικής υγείας, δεν μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο σε αυτά τα καθήκοντα. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι στο στενό οικογενειακό και φιλικό περίγυρο ενός παιδιού βρίσκονται συνήθως οι υπεύθυνοι για την κακοποίησή του. Είναι λοιπόν στο ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών να αναλάβουν, σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια, να παρουσιάσουν και συζητήσουν μεθοδικά και επιστημονικά το ζήτημα αυτό.

Τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας βρίσκονται στο αναπτυξιακό αυτό στάδιο της ζωής τους όπου θα πρέπει να γνωρίσουν ζητήματα που αφορούν το σώμα τους, το βιολογικό και κοινωνικό φύλο, επίσης ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις, να επεξεργαστούν αποδεκτούς κώδικες επικοινωνίας και να μάθουν να προστατεύονται από τυχόν επιβλαβείς συμπεριφορές των ενηλίκων. Όλα τα παραπάνω είναι δυνατό να γίνουν διδακτικές ενότητες μιας συστηματικής παρέμβασης με στόχο τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών.

Το πρόγραμμα “Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις ανθρώπινες σχέσεις” απευθύνεται σε παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Περιλαμβάνει πέντε ενότητες μαθημάτων για την τάξη αλλά και αντίστοιχες υποστηρικτικές ενότητες για τις/τους εκπαιδευτικούς. Τα μαθήματα γίνονται σε μηνιαία βάση και είναι δίωρης διάρκειας, ενώ αντίστοιχη διάρκεια έχουν οι δια ζώσης υποστηρικτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών. Παράλληλα με τις δια ζώσης υποστηρικτικές συναντήσεις λειτουργεί και αυτός ο διαδικτυακός τόπος όπου θα υπάρχει πρόσθετο εκπαιδευτικό και άλλο υλικό.

Παίζω με το Φρίξο

Η Α.ΞΕ.Π.Τ. παρουσιάζει ένα νέο παιχνίδι σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Η δημιουργική ομάδα του παγκοσμίως βραβευμένου εκπαιδευτικού εγχειριδίου για τη σεξουαλική αγωγή «Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» έχει τη χαρά να σας ανακοινώσει τη δημιουργία της νέας εφαρμογής “Παίζω με το Φρίξο”. Αυτή η εφαρμογή/παιχνίδι απευθύνεται στα παιδιά με στόχο την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας και της προστασίας από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες που τα φέρνουν σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα.

Η παρούσα demo έκδοση αποτελείται από την πρώτη ενότητα παιχνιδιών από τις συνολικά πέντε.


Η θεματολογία και γενική στοχοθεσία των ενοτήτων με τη σειρά παρουσίασής τους και στην τάξη.

Α. Το σώμα
Στόχος της ενότητας είναι τα παιδιά:

 • Να γνωρίσουν τα μέρη του σώματος και κυρίως τα γεννητικά όργανα, να μάθουν την ονομασία και τη λειτουργία τους.
 • Να μάθουν τρόπους σωστής φροντίδας και προστασίας των γεννητικών οργάνων.
 • Να αντιληφθούν τις αλλαγές και διαφοροποιήσεις των γεννητικών οργάνων σε σχέση με το φύλλο.
 • Να καταλάβουν τους κοινωνικούς κανόνες γύρω από τα γεννητικά όργανα.

Β. Το άτομο στο κοινωνικό περιβάλλον (προσωπικός και δημόσιος χώρος)
Στόχος της ενότητας είναι τα παιδιά:

 • Να αντιληφθούν την έννοια και τη διαφορά του «προσωπικού» και «δημόσιου» χώρου.
 • Να αντιληφθούν τους αποδεκτούς κοινωνικούς κώδικες πρόσβασης στον «προσωπικό» χώρο.
 • Να ασκηθούν στους αποδεκτούς τρόπους ομιλίας και συμπεριφοράς σε σχέση με το κοινωνικό χώρο.
 • Να γίνει εισαγωγή στην έννοια του «διαδικτυακού χώρου».

Γ. Διαπροσωπικές σχέσεις
Στόχος της ενότητας είναι τα παιδιά:

 • Να αντιληφθούν τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στη ζωή του ατόμου.
 • Να συζητήσουν για την οικογένεια και τις οικογενειακές σχέσεις.
 • Να εξερευνήσουν τα διάφορα είδη οικογένειας.
 • Να μάθουν αποδεκτούς κώδικες επικοινωνίας και συμπεριφοράς στο οικογενειακό πλαίσιο.
 • Να συζητήσουν για το πώς έρχονται στο κόσμο (βιολογική και κοινωνική / διαπροσωπική διάσταση της τεκνοποίησης)

Δ. Κοινωνικές δεξιότητες
Στόχος της ενότητας είναι τα παιδιά:

 • Να εξερευνήσουν τα διάφορα συναισθήματα και τις καταστάσεις που αυτά δημιουργούνται.
 • Να ενδυναμωθούν ώστε να αναγνωρίζουν προσωπικά συναισθήματα και να μπορούν να τα εκφράσουν.
 • Να ενδυναμωθούν ώστε να έχουν δυναμική στάση απέναντι σε αρνητικές συμπεριφορές ή στάσεις.

Ε. Πρόληψη κακοποίησης
Στόχος της ενότητας είναι τα παιδιά:

 • Να αντιληφθούν τη σημασία και τη διαφορά μεταξύ καλού και κακού μυστικού.
 • Να καταλάβουν τα σωματικά όρια και τα δικαιώματα στο σώμα και την ιδιωτικότητα.
 • Να γνωρίσουν τρόπους και μεθόδους επικοινωνίας σε περίπτωση προβλήματος.

Οι παρεμβάσεις στην τάξη έχουν τη μορφή βιωματικών δράσεων. Χρησιμοποιούνται παιχνίδια και ομαδικές δράσεις ενώ αξιοποιούνται οι τέχνες και η τεχνολογία όπου αυτό είναι εφικτό.

Στόχος των δράσεων αλλά και του προγράμματος γενικά είναι η προαγωγή της υγείας (σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής) και της ισορροπημένης ανάπτυξης των παιδιών. Επίσης η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τις οικογένειές τους.


Τα νέα του Φρίξου