Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία, πρόταση βελτίωσης ή αίτηση συνεργασίας με την ομάδα Α.Ξε.Π.Τ. σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Φρίξος“. Ακόμα, μπορείτε να μας αποστείλετε εμπειρίες, ιστορίες και απόψεις κατόπιν αξιοποίησης του εν λόγω προγράμματος μαζί με το φωτογραφικό υλικό, ώστε να το αναρτήσουμε στην παρούσα ιστοσελίδα.